AMBALAŽNI KARTONI

Kartoni su se kao i papir počeli izrađivati u Kini od 15. veka, a prve kartonske kutije izrađene su u Engleskoj 1817. godine.

Kartoni se upotrebljavaju za izradu teške ambalaže, kutija, hilzni, korica knjiga i kao podloge za kaširanje fotografija i grafika. Od plastificiranih (ili parafiniranih) kartona izrađuju se tanjiri i čaše za jednokratnu upotrebu, ambalaža za raznorazna pića (od mleka do voćnih sokova) prehrambenih i kozmetičih proizvoda pa i cigareta.

Kartoni se u osnovi dele na jednoslojne i višeslojne. Jednoslojni kartoni se izrađuju na samo jednom uzdužnom situ, dok višeslojni obično sadrže tri sloja, a ponekad imaju i četvrti zaštitni sloj.